Jak postupovat při líhnutí kuřat v líhni

Líhnutí kuřat v líhni trvá přibližně 21 dní a může být zábavou pro celou rodinu. K líhnutí je zapotřebí líheň na kuřata, která udržuje teplotu a vlhkost během inkubace.

První věc, kterou budete potřebovat před začátkem líhnutí kuřat v líhni, jsou samozřejmě vejce. Aby došlo k vylíhnutí, musí být vejce oplozená. Oplozená vejce nelze sehnat v obchodě, ale je nutné si je objednat u chovatelů drůbeže, kteří se zabývají prodejem násadových vajec.

Před líhnutím lze oplozená vejce skladovat maximálně 10 dní v chladné místnosti udržované na cca 15°C (ne v chladničce!). Násadová vejce ukládejte na podložku špičatou stranou směrem dolů a minimálně 2x za den je otáčejte cca o 45°.

Než vložíte násadová vejce do líhně, tak líheň na kuřata vydesinfikujte. Můžete využít např. Schopf disinfect premium. Jakmile je líheň čistá a suchá, zapněte ji alespoň na 24 hodin a kontrolujte, zda se v líhni udržuje konstantní teplota a vlhkost. Poté líheň na kuřata umístěte do místnosti se stabilní teplotou okolo 20-24°C.

1. Fáze líhnutí kuřat: Den 1-2

Násadová vejce vložíte do otočného roštu v líhni špičatou stranou směrem dolů. Teplota v líhni by se měla pohybovat okolo 37,7°C a buď je nastavena na líhni přímo z výroby anebo je možné si ji nastavit dle potřeby. Nastavenou teplotu v líhni na vejcích doporučujeme odkontrolovat externím teploměrem.

Vlhkost se udržuje pomocí dolévání vody do nádržek-kanálků ve spodní části líhně. Ideální vlhkost je 55-65%.
Líheň Cleo 5DTHW

2. Fáze líhnutí kuřat: Den 3-18

Důležitou součástí líhnutí kuřat v líhni je otáčení vajec, s kterým začneme třetí den. Násadová vejce musí být otáčena, aby se zabránilo přilepení vyvíjejícího se embrya na skořápku. Vejce se doporučuje otáčet pomocí páčky minimálně 2x denně - ráno a večer. Pokud na otáčení vajíček nechcete myslet, můžete si koupit automatickou líheň kuřat, která se o otáčení vajec postará za vás. Teplota a vlhkost zůstává stejná jako v první fázi líhnutí.

Na konci první třetiny líhnutí, tedy osmý den po začátku inkubace, lze násadová vejce prosvěcovat, abychom zjistili, zda se embrya vyvíjí správně. (Viz více v článku o prosvěcování vajec)

Prosvěcování vajec

3. Fáze líhnutí kuřat: Den 19-21

Devatenáctý den z líhně na kuřata vyjmeme vejce a následně otočný rošt. Po vyjmutí otočného roštu umístíme vejce zpět do líhně na mřížku k dolíhnutí. Poslední tři dny již vejce neotáčíme. Teplotu udržujeme stále na cca 37,7°C, ale zvýšíme vlhkost na 70-80%. Vlhkost zvýšíme naplněním všech kanálků na vodu ve spodní části líhně.

Inkubace vajec u líhně CLEO

Obvyklá doba líhnutí kuřat v líhni je 21 dní, vlivem snížení teploty v líhni se však může tato doba prodloužit. Při klubání kuřeti nepomáhejte a zbytečně líheň nevětrejte, mohli byste kuřeti uškodit. Kuřeti může trvat úplné vylíhnutí až 24 hodin.

Jakmile kuřata v líhni oschnou, lze je přemístit do připravené odchovny Cimuka, kterou vybavíme jídlem a vodou.

 

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY