Zpětný odběr elektrozařízení a baterií

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem/baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 

 Symbol 1 

Symbol 2


Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?
 

 

Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

Nepoužívané baterie, které nejsou předány k recyklaci prostřednictvím míst zpětného odběru, ale jsou skladovány například v kancelářských šuplících, či kdekoliv jinde v domácnostech či firmách mohou následně způsobit i požár. Tuto vlastnost mají zejména baterie s obsahem lithia. S ohledem na bezpečnost je tedy velmi důležité předávat použité baterie co nejdříve k recyklaci.


Nejběžnější typy baterií, jejich označení, užití a správný způsob odložení:


 Typ baterie


 Běžné označení


 Velikost


 Příklady užití


 Správné odložení

 Alkalické

 Alkalické, Alkaline, AlMn

 AAA, AA, C, D, 6V, 9V

 Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, kouřové alarmy, dálkové   ovladače

 Místo zpětného odběru 

 Knoflíkové


 Alkalické, lithiové, rtuťové,   stříbrné, zinkovzduchové

 Velikost se různí

 Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače

 Místo zpětného odběru

 Zinkouhlíkové


 Classic, Heavy Duty, Power   Cell

 AAA, AA, C, D, 6V, 9V


 Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, kouřové alarmy, dálkové   ovladače, přenosná rádia, otevírání vrat

 Místo zpětného odběru

 Lithiové

 Lithium, Lithium Ion, Li-Ion

 Velikost se různí

 Laptopy, mobilní telefony, digitální kamery, mp3 přehrávače

 Místo zpětného odběru

 Nikl-kadmiové

 Ni-Cd

 Velikost se různí

 Kamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, vysílačky

 Místo zpětného odběru

 Nikl-etalhydridové

 NiMH, Ni-Hydride

 Velikost se různí

 Kamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, vysílačky

 Místo zpětného odběru

 Olověné

 SLA, gelové

 2V, 6V, 12V

 UPS, kolečková křesla, terénní vozidla, vodní skútry

 Místo zpětného odběru

 Olověné

 Autobaterie

 6V, 12V

 Automobily

 Místo zpětného odběru

 Rtuťové

 Rtuťové, Hg, HgO

 Velikost se různí

 Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače

 Místo zpětného odběru

 Stříbrné

 Stříbrné, AgO

 Velikost se různí

 Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače

 Místo zpětného odběru