Zpětný odběr a využití odpadu z obalů

Společnost BRAVSON GROUP s.r.o. tímto prohlašuje, že za všechny obaly, kteréZnačka_EKOKOMZELENY_BOD_s_R_PNG
uvádí na trh nebo do oběhu v České republice, byl na základě smlouvy o sdruženém
plnění uhrazen poplatek (odměna) za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s., pod identifikačním číslem: EK-F00220025.                             

Za všechny obaly, které teprve budou uvedeny na trh či do oběhu, bude poplatek (odměna) řádně uhrazen společnosti EKO-KOM, a.s. v souladu se smlouvou o sdruženém plnění.

Toto prohlášení na dobu neurčitou platí od 1. čtvrtletí roku 2022.

Poznámka: 

Společnost BRAVSON GROUP s.r.o. prohlašuje, že pro balení zboží zasílané zákazníkům užívá v maximální míře již použité obaly a výplňové materiály. 

A1 logo PDFOsvědčení o zapojení do Systému sdruženého plnění EKO-KOM