Odstoupení od kupní smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy                                                                                     
 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího tj. BRAVSON GROUP s.r.o. se sídlem: Nová 445, 683 54 Otnice, okr. Vyškov, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 115275, identifikační číslo: 08754284; daňové identifikační číslo: CZ08754284, email: obchod@lihneme.cz, mobil: +420 730 191 067,  formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na uvedenou adresu, nebo zasláním emailu na uvedenou emailovou adresu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Převzetí zboží - zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese výdejního místa obchodu www.lihneme.cz Hovorany 835, 696 12 Hovorany. Osoba kompetentní k převzetí je Jakub Brávek. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.3 Náklady spojené s vrácením zboží − ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

2.4 Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží − odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
A1 logo word  Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Zde naleznete více informací.