Reklamační řád

Snažíme se vždy ke každé reklamaci přistupovat s maximální péčí, odpovědností a vyřešit ji v nejkratším možném čase. O výsledku reklamace Vás budeme informovat nejpozději do 30 dní od přijetí zboží k reklamaci. Máte-li nějaké otázky ohledně reklamace, neváhejte nás kontaktovat.

Jak postupovat v případě reklamace?

  1. Vždy se snažíme situaci řešit, a proto nás prosím nejprve vždy informujte telefonicky nebo emailem předem o reklamaci zboží.

  2. V případě reklamace vyplňte A1 logo wordFormulář pro uplatnění reklamace, kde je třeba doplnit všechny potřebné údaje včetně podrobného popisu reklamované závady a dokument vytiskněte a podepište. (k reklamaci můžete přiložit také foto či video)

  3. Formulář pro uplatnění reklamace a kopii daňového dokladu vložte ke zboží, které zabalte tak, aby bylo bráněno k poškození výrobku při přepravě.

  4. Reklamaci zašlete kompletní (ne pouze poškozenou část) na naši adresu: BRAVSON GROUP s.r.o. - Lihneme.cz se sídlem Hovorany 835, 696 12 Hovorany, Česká republika.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Výrobek do reklamace předejte čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. Musí obsahovat všechny části a příslušenství, které jsou nutné k ověření reklamované vady. 

Vyřízení reklamace 

Po obdržení Vaší reklamace začíná plynout 30-ti denní lhůta na vyřešení reklamace. Během tohoto období bude odborně posouzena Vaše reklamace. Bude-li reklamace oprávněná - zašleme vám opravený výrobek. V případě, že již nebude možné zboží opravit, zašleme Vám nový kus. Pokud již stejné zboží nebude dostupné, vrátíme Vám kupní cenu. V případě, že by se jednalo o neoprávněnou reklamaci, bude Vám zboží ve stejném stavu jako dorazilo, zasláno zpět na Vaši adresu s vyrozuměním v podobě reklamačního protokolu a popisem zjištěného stavu.

Záruční doba

Ze zákona můžete každý produkt do 2 let  od jeho zakoupení v případě závady, která na výrobku vznikla bez vašeho zavinění, reklamovat. Ne jinak tomu je i v našem internetovém obchodě, pokud není zboží  nakoupeno na firmu - IČO, kde se záruka řídí podle obchodního zákoníku a doba záruky je 12 měsíců.

Zářuční list

K uplatnění reklamace je zapotřebí přiložit kopii daňového dokladu (faktury), která slouží jako reklamační list.

Upozornění

Záruku je možné uplatnit na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nevznikly neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze nebo mechanickým poškozením.

Poškození při nevhodném používání, nesprávné manipulaci nebo úmyslné poškození nelze brát jako nárok na reklamaci. Záruka se dále nevztahuje na běžné opotřebení zboží.

A1 logo wordFormulář pro uplatnění reklamace