Reklamace zboží

Poučení o právu na uplatnění reklamace                                        
                                     

1. Obecná poučení k uplatnění reklamace

1.1 Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

1.2 Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

1.3 Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

1.4 Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.


Vzorový formulář pro uplatnění reklamace
A1 logo word  Formulář pro uplatnění reklamace

 


Co dělat, zjistíte-li poškození zásilky až po odjezdu dopravce

  • Česká Pošta - Balík Do rukyČeská pošta - Balík Na poštuČeská Pošta - Balík Do balíkovnyreklamaci poškozené zakázky uplatněte nejpozději následující pracovní den od převzetí, a to na Vaší pobočce České Pošty. Při nenahlášení škody do výše uvedené doby se vystavujete nebezpečí zamítnutí reklamace. Co k reklamaci potřebujete? Kompletní balení zásilky (i s obalovým a výplňovým materiálem), fakturu ke zboží a doklad totožnosti – Občanský průkaz. Pracovník Pošty s vámi sepíše zápis o škodě a protokol o uplatnění nároku na náhradu škody a Vy musíte zažádat o kopii zápisu reklamace! Velmi důležité je v nároku na náhradu škody také úvest, že jako adresát postupujete svá práva na plnění odesilateli. Pokud byste nepřevedli nárok na plnění na odesilatele (Lihneme.cz), tak bychom nebyli schopni s Vámi řešit okamžitou reklamaci. Jakmile budete mít zboží reklamováno včetně kopie reklamačních dokumentů, prosím kontaktujte nás telefonním čísle +420 777 782 177 nebo na email info@lihneme.cz a domluvíme se na dalším postupu.

  • dpd_prepravni_sluzbareklamaci poškozené zásilky uplatněte nejpozději následující pracovní den od převzetí, a to přímo u Lihneme.cz. Při nenahlášení škody do výše uvedené doby se vystavujete nebezpečí zamítnutí reklamace. Co k reklamaci potřebujete? Je nutné pořídit dostatečně průkazné fotografie poškozeného zboží, včetně vnější krabice i výplně a také vyplnit formulář pro uplatnění reklamace. Jakmile budete mít připraveny potřebné podklady k reklamaci, zašlete nám je prosím na email info@lihneme.cz. Pokud chcete situaci vyřešit co nejrychleji, informujte nás také telefonicky na +420 777 782 177. Budeme vás následně kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.