Možnosti regulace teploty a vlhkosti v líhni pro drůbež

Výběr vhodné líhně do Vaší domácnosti není jenom o možnostech otáčení vajec v líhni nebo o výbavě, která Vám usnadní kontrolu nastavení teploty a vlhkosti, tak jak bylo popsáno v předchozích článcích. Velice důležitým faktorem, který ovlivní Vaše úspěchy při líhnutí je samostatné správné nastavení teploty a vlhkosti uvnitř inkubátoru. Každý z těchto faktorů je však ovlivňován svým vlastním způsobem, a proto si v dnešním článku popíšeme dané možnosti a upřesníme si jaké jsou optimální hodnoty pro líhnutí různých druhů vodní a hrabavé drůbeže.

Vhodná teplota v líhni je dosažena za pomoci elektrického topného tělesa, které může být regulovatelné, ale také nemusí.

U líhní, které mají fixní nastavenou teplotu již od výrobce je třeba brát v potaz, že výrobce kalibroval hodnoty v modelových podmínkách a při uvedení do provozu je nutné umístit líheň do stejného klimatu, aby byly nastavené hodnoty shodné. V případě, že zjistíte, že teplota na měřícím přístroji ukazuje nižší hodnoty, než je potřebné pro inkubaci drůbeže, je nutné líheň přemístit do vhodnější prostředí anebo je potřeba zajistit v případě nižší teploty v místnosti lepší izolaci líhně a při vyšší teplotě ochlazení klimatu v místnosti například pomocí chladného vzduchu z ventilátoru.

Líhně, které umožnují regulaci teploty topného tělesa mají výhody oproti předchozímu typu viz možné zmíněné situace, avšak před uvedením do provozu je třeba teplotu v líhni nejprve vždy nastavit. V obou typech líhní vždy doporučujeme provést kontrolní kalibraci teploty na vejcích pomocí externího měřícího přístroje pro nastavení vhodné teploty a následném dosažení lepších výsledků inkubace.

Vlhkost v líhni se zajišťuje za pomoci odpařování vody ze spodního víka inkubátoru, které slouží jako taková nádržka. Dostatečná vlhkost se tedy zajišťuje pravidelným doléváním vody do vyhraničených prostor viz instrukce od výrobce v jednotlivých fázích inkubace. Při výběru líhně máte na výběr z typu zařízení, kde se voda nalévá přímo dovnitř inkubátoru anebo přes externí zásobník na vodu, který přes kanálky přivádí potřebnou vodu dovnitř líhně. Komfortnější variantou je v tomto případě dolévání vody přes externí nádržku, jelikož není zapotřebí otevírat líheň a stačí pohodlně jen doplnit vodu do venkovního zásobníku. Někteří chovatelé však preferují přímé dolévání vody do spodního víka inkubátoru, jelikož během této fáze souběžně líheň vyvětrají od vzniklého kysličníku uhličitého a přivedou dovnitř čerstvý kyslík, který je potřebný pro správnou inkubaci. Výběr v tomto případě je tedy čistě na Vašem rozhodnutí, jaký typ preferujete.

Důležité je pro Vás tedy při Vašem líhnutí vždy udržovat správnou teplotu, která je zásadní v průběhu celé inkubace a současně se snažit dosahovat optimální vlhkosti v inkubátoru, abyste uspěli. Pro lepší orientaci můžete vycházet z níže uvedené tabulky, která specifikuje optimální nastavení teploty a vlhkosti uvnitř líhně v průběhu inkubace u různých druhů drůbeže, avšak vždy byste se měli prvotně řídit instrukcemi výrobce líhně, kterou využíváte.

Inkubace drůbeže


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY