Jak vybrat vhodnou líheň na drůbež podle možnosti otáčení vajec

Přemýšlíte o koupi líhně a nevíte si rady, pak tento článek je určen přímo pro Vás. Popíšeme si zde základní rozdělení domácích líhní určených k chovu vodní a hrabavé drůbeže v domácnosti a vytipujeme si modely, které by Vám mohli vyhovovat. Základní dělení vychází z možnosti otáčení vajec, které je důležitým procesem během inkubace.

Otáčení vajec v líhni během inkubace:

Manuální – Jedná se o modely, kde jsou vejce uložena přímo na rošt v líhni a chovatel musí vejce otáčet ručně. Tento proces se může stát pro spoustu chovatelů po určitě době nepohodlný, jelikož vejce je třeba otáčet všechny.

Před vložením do líhně se vejce označí například tužkou na dvou protilehlých stranách, každá strana jiným znakem (nejlépe „R“ jako ráno a „V“ jako večer). Vejce se otáčí ručně, jedno po druhém, minimálně dvakrát denně, o 180°, maximálně se otáčí jednou za hodinu. První otočení se provede třetí den inkubace, a poslední otočení se provádí tří dny před uplynutím inkubačního období podle instrukcí k líhnutí dle typu vajec.

Chovatelé tento typ využívají při inkubaci větších typů vajec, které se bohužel nevejdou do lísek na vejce. (Líska – název pro místo, kam budete ukládat vejce v otočném roštu.)

Zástupce manuálních líhní:

Poloautomatické – v tomto typu inkubátoru jsou vejce ukládána již přímo do lísek a k otáčení dochází pomocí páčky, která zajišťuje souběžné otáčení všech vajec. Tato varianta je velmi oblíbená mezi chovateli v poměru výkon - cena.

Vejce se umístí do lísky a páčka se ponechá ve svislé poloze. První otočení se provede třetího dne inkubace a poslední otočení tři dny před uplynutím inkubačního období podle instrukcí k líhnutí dle typu vajec. Otáčení vajec se provádí pohybem páčky vlevo nebo vpravo (optimální poloha páčky bude úhel 45 ° od svislice). V posledních třech dnech inkubace je třeba vyjmout vejce z lísek a a umístit je na rošt. Tato vejce se již nebudou otáčet, protože drůbež si vybírá polohu jak se dostat ven z vajíčka.

Chovatelé tento typ primárně užívají k líhnutí slepičích vajec. Je možné také avšak dokoupit lísky určené k menším typům například křepelčích vajec. Líheň je možné samozřejmě použít také i na větší vejce, avšak nejprve je třeba vyjmout lísky a postupovat jako v případě líhně manuální.


Automatické –
stejně jako u předchozího typu jsou vejce umístěna do lísek, avšak automatické modely jsou vybaveny motorkem, který za Vás otáčí souběžně všemi vejci a Vám tak odpadá starost o pravidelné otáčení.

Vejce se umístí do lísky a rošt se ponechá ve svislé poloze. Během třetího dne inkubace je zapotřebí připojit líheň do elektrické sítě. Následně začne modul automatického otáčení vejce obracet automaticky, pravidelně dle typu zařízení. (Například 1x za hodinu.) Tři dny před ukončením inkubačního období je třeba odpojit modul automatického otáčení od elektrické sítě a vyjmout vejce z lísek a umístit je na rošt. Tato vejce se již nebudou otáčet, protože drůbež si vybírá polohu, jak se dostat ven z vajíčka.

Automatické líhně jsou oceňovány chovateli, kteří vyžadují nejvyšší možný standard na trhu a přejí si, aby proces líhnutí byl plně automatizován a nemuselo docházet k ručnímu otáčení vajec.

Zástupce automatických líhní: 

Příště zde naleznete detailně popsané možnosti vybavení líhní, které by mělo Vaše domácí líhnutí značně zjednodušit.