Jak ochránit stromky před okusem zvěře?

V zimním období jsou stromky předmětem velkého zájmu pro srnky, zajíce a jiné divoké zvěře, majitelé sadů a lesů mohou často jen truchlit nad zbytky, které jim po okusu zvěře zbydou. Ochrana těchto stromků před nenechavými návštěvníky je tedy klíčovým úkolem, ale jak na to?
Ochranna stromku proti okusu zveri

Možnosti ochrany stromků před okusem zvěří 

Pokud chcete zabránit okusu vašich stromků, existují tři základní metody. První možností je celkové oplocení celého sadu nebo lesa, což však může být nákladné a pracné. Druhou možností je individuální oplocení každého stromku, což je ještě pracnější a finančně náročnější. Třetí a rychlejší možností je využít pachový ohradník, který odplaší srnky, divočáky a další divokou zvěř.

Na jaké principu pachový ohradník funguje?

Pachový ohradník nebo pachový odpuzovač zvěře obsahuje silně aromatické látky, které jsou pro zvěř nepříjemné. Díky tomu se zvěř vyhýbá místům, kde je tento ohradník aplikován. Pachový ohradník, který je účinný proti srnkám, divočákům, daňkům, zajícům a jiné divoké zvěři, může být používán po celý rok a přinutí zvěř vyhledat jiné zdroje potravy. Tato metoda se také často využívá myslivci ke snížení nehod na silnicích.

Jak a kam umístit pachové ohradníky

Pachový ohradník proti srnkám je tekutina, kterou je třeba aplikovat na určité nosiče aromatické látky. Postup je následující:

  1. Připravte nosič pro pachovou látku, jako je například houbička na nádobí nebo kus látky.
  2. V rukavicích namočte houbičku nebo látku do pachové látky, aby se nasytila tímto aroma.
  3. Připevněte nosič pachové látky na plotové sloupky nebo dřevěné laťky, ideálně ve výšce 0,5-1 m nad zemí.
  4. Umístěte tyto nosiče do země kolem oblasti, kterou chcete chránit. Doporučuje se umístit je v rozestupu 3-6 metrů, aby byl váš sad zabezpečen.

 

Pachovy ohradnik proti srnkam proti divocakum

Věříme, že použití pachového ohradníku jako ochrany stromků proti okusu zvěří přinese úspěch a umožní vám věnovat se raději příjemnějším aktivitám než odhánění zvěře z vašeho pozemku. Přejeme vám mnoho štěstí.


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY