Jak se zbavit myší? Pomocí pastí nebo myšího jedu!

Slyšeli jste převážně v noci šramocení nebo chroupavé zvuky, nebo jste objevili poškozené potraviny a drobný černý trus? Pravděpodobně máte v bytě nezvané návštěvníky - myši. Zejména v zimních měsících to není neobvyklé. Myši dokážou objevit cestu za teplem a potravou skrze i malé dírky. Jak však můžete rychle a účinně myši z domova odstranit?

past na mysi_01

Odkrytí všech míst, kde myši nacházejí úkryt

Prvním krokem je identifikovat všechna místa, kde se myši pohybují a skrývají. Oblíbené oblasti zahrnují malé temné prostory a úkryty v podkroví, sklepě, stropních podhledech, zdech nebo za nábytkem. Čím pečlivěji odhalíte tato místa, tím větší je pravděpodobnost úspěšné eliminace myší v domácnosti. Až identifikujete všechny tato útočiště, můžete tam umístit myši pasti nebo použít myší jed.

Která metoda je efektivnější: pasti nebo jed na myši?

Nelze jednoznačně říci, zda je vhodnější použít pasti na myši nebo myší jed. To závisí na preferencích každého jednotlivce a na tom, který přístup považuje za přijatelnější. Oba přístupy k odstranění myší z domácnosti však patří mezi velmi účinné metody.

  • Pasti na myši - Pasti nebo myši pastičky jsou dlouho známými a stále účinnými způsoby, jak se zbavit myší v domě. Dnes máte na výběr z mnoha různých druhů myších pastiček. Klasická pastička na myši, spouštěná pružinou, je jistě dobře známá. Návnada je umístěna tak, aby myš nalákala, což spustí pastičku a způsobí, že se past uzavře s velkou silou. Při manipulaci s pastmi však buďte opatrní, protože myši mohou nést mnoho nemocí. Pokud upřednostňujete humánnější přístup a nechcete myším ublížit, živolovné pasti na myši jsou pro vás lepší volbou. Mějte však na paměti, že tyto pasti bude třeba pravidelně kontrolovat, abyste zajišťovali, že se myš po chycení netrápí.


  • Myší jed - Myší jed představuje druhý tradiční a účinný způsob, jak se zbavit myší. Pokud však máte doma děti nebo zvířecí společníky, rozhodně se nedoporučuje používat otrávená zrna, která mohou myši roznášet a tím ohrozit ostatní. Pro bezpečnější aplikaci myšího jedu doporučujeme použití sáčků s jedem, umístěných v deratizačních staničkách. Tento typ jedu působí s určitým zpožděním, což znamená, že po několika dnech uvidíte jeho účinky. Myši jsou totiž inteligentní a když narazí na novou potravu, obvykle pošlou průzkumníka. Pokud se mu nic nestane, ostatní se na potravu vrhnou. Během několika dní se však u myší projeví následky požití jedu. Budou pociťovat zvýšenou žízeň a vyrazí ven hledat zdroj vody. Do domu se obvykle již nevrátí, což vám ušetří starosti s jejich odstraňováním.

 

 jed na mysi_01

Preventivní opatření jsou nejdůležitější 

Až se vám podaří eliminovat myši z domácnosti, ať už použijete past na myši či jed na myši, je klíčové zaměřit se na prevenci dalšího vniknutí myší. Snažte se zacelit všechny štěrbiny, skrze které by se myši mohly dostat do domu a utěsněte je pomocí betonu, sádry nebo jiných materiálů, které nemůžou myši snadno rozkousat. Potraviny, které by mohly myším chutnat, uchovávejte v pevně uzavíratelných nádobách.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY